Forretningsfører Christian Larsen

Sekretær Tina Søndergaard
E-mail: admin@fodslaw.dk
Tlf.nr.: 45 86613588

Vandreforeningen Fodslaw Hovedgaden 3D 
DK-8831 Løgstrup Tlf. +45 86613588 CVR.: 41725516